Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na seminaria

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Instytut Spraw Publicznych mają przyjemność zaprosić Państwa na dwa seminaria: „Magia imienia, magia firmy – o dyskryminacji cudzoziemców przez warszawskich pracodawców” oraz „Migranckie centrum handlowe w Wólce Kosowskiej – znaczenie społeczno-ekonomiczne”, które odbędą się 12 grudnia b.r. w Centrum Zielna (ul. Zielna 37, budynek C, VI piętro, sala Europa), w godzinach 10.00-14.30.

Podczas seminarium „Magia imienia, magia firmy – o dyskryminacji cudzoziemców przez warszawskich pracodawców” omówione zostaną wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzonych za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych, dotyczące dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Badania zrealizowane zostały wśród pracodawców i miały na celu wykazanie, czy przy podejmowaniu decyzji o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną pracodawcy traktują kandydatów o tych samych kompetencjach tak samo, czy też swoje decyzje uzależniają od kraju pochodzenia kandydata.

Program>>

Podczas drugiego seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań realizowanych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na temat funkcjonowania centrów handlowych skupiających cudzoziemców. Badania były głównie prowadzone w największym i najbardziej znanym centrum skupiającym przedsiębiorców i pracowników m.in. z Azji Środkowo-Wschodniej, zlokalizowanym w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Celem badań było określenie wpływu funkcjonowania centrów handlowych na otoczenie lokalne oraz pogłębienie wiedzy o wzajemnych relacjach pomiędzy reprezentantami różnych grup narodowych i zawodowych w ramach instytucji ekonomicznej.

Program>>

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 7 grudnia u p. Aleksandry Zając, email: a.zajac@interwencjaprawna.pl.