Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

Fundacja Feminoteka,  Ambasada Szwecji i Podyplomowe Gender Mainstreaming IBL PAN  zapraszają na spotkanie pt. „Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”

Spotkanie odbędzie się 27 listopada o godz. 18.00
Miejsce:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144

Spotkanie odbywa się w ramach międzynarodowej akcji 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, w której fundacja Feminoteka, podobnie jak tysiące organizacji w Polsce i na świecie, co roku bierze udział. W Polsce co roku 200 tysięcy kobiet doświadcza przemocy. 150 zostaje w jej wyniku zabitych. To wstrząsające dane, jednak w Polsce tematyka przemocy wobec kobiet wciąż jest lekceważona, a podejmowane działania niewystarczające.

W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na rolę mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Zgadzamy się bowiem ze stwierdzeniem Jacksona Katz’a, znanego amerykańskiego edukatora antyprzemocowego i antysieksistowskiego, zawartym w książce książce wydanej przez Feminotekę i Czarną Owcę ”Pradadoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobić”, że dopóki więcej mężczyzn nie zaangażuje się w walkę z przemocą wobec kobiet, nie ma szans na radykalne jej zmniejszenie.

Gościem spotkania będzie Tomas Wetterberg, przewodniczący szwedzkiej organizacji „Mężczyźni na rzecz równości płci”

Tomas Wetterberg ukończył studia socjologiczne i gender studies. Od 2009 roku przewodniczący szwedzkiej organizacji Men for Gender Equality („Mężczyźni na rzecz równości płci”) . Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie równości płci, w szczególności w odniesieniu do roli mężczyzn. W 1994 r. założył lokalny oddział Stowarzyszenia Male Network w swoim rodzinnym mieście Örebro w środkowej Szwecji. Od tego czasu pozostaje członkiem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Male Network. Od 1998 r. nieprzerwanie pracuje w obrębie zagadnień dotyczących mężczyzn i równouprawnienia płci na różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa, takich jak władze administracyjne w Örebro i szwedzkie urzędy państwowe. Obecnie jest konsultantem w tych obszarach.