Czy Bóg nienawidzi kobiet? O religii, kobietach i władzy

Fundacja Gender Center zaprasza na spotkanie „Czy Bóg nienawidzi kobiet? O religii, kobietach i władzy”

Czas: 6 grudnia (czwartek), godz. 18.00
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 (I piętro)

W dyskusji udział wezmą:
dr Monika Bobako (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Sebastian Duda (wykładowca Gender Studies IBL PAN)
dr Katarzyna Nadana (Instytut Badań Literackich PAN)
Piotr Szumlewicz (redaktor „Bez Dogmatu”)

W większości krajów świata kobiety wciąż są ofiarami prześladowań, gwałtów, przemocy. Nawet w najbardziej postępowych państwach zajmują one niższą pozycję w hierarchii społecznej, mniej zarabiają i częściej dotyka je dyskryminacja. Na straży hierarchicznych wzorców życia społecznego i dominującej roli mężczyzn często stoją duchowni różnych wyzwań. Kościoły wielokrotnie przeciwstawiały się emancypacji kobiet, w swoich świętych księgach znajdując uzasadnienie dla niższej pozycji kobiet.

Powtarzanie, że Bóg jest miłością, nie zmienia faktu, że religia i patriarchat splatają się w wielu wymiarach życia. Religia często stanowi alibi dla wypowiedzi i działań jawnie dyskryminujących kobiety.

Czy jednak dyskryminacja kobiet stanowi istotny element wszystkich największych religii? Co sprawia, że kościoły tak często występują przeciwko prawom kobiet? Czy jedne religie bardziej sprzyjają prawom kobiet, a inne mniej? A może religia jest tylko wykorzystywana przez siły polityczne do realizacji ich celów? Czy emancypacja kobiet musi wiązać się z procesami laicyzacji? Czy istnieją formy religijności, które sprzyjają wyzwoleniu kobiet?

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych Feminaria.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście.