Konferencja: Rząd równych szans – administracja przeciw przemocy kobiet

Zapraszamy na konferencję w ramach projektu realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. Rząd Równych szans – administracja przeciw przemocy wobec kobiet.

Zaproszenie

Program

Zasady rejestracji