Przedłużamy rekrutację na studia – zapraszamy!

Do 25 października przedłużamy rekrutację na podyplomowe studia Strategie zmian na rzecz równości. Gender Mainstreaming oraz Gender Studies. Rekrutację prowadzą Grażyna Latos i Agnieszka Wróbel (kontakt>>) – zapraszamy!

Plan zajęć GM>>
Terminy zjazdów GM>>
Sylabusy GM>>


Terminy zjazdów GS>>
Sylabusy GS>>