Przedłużamy rekrutację na studia – zapraszamy!

Do 25 października przedłużamy rekrutację na podyplomowe studia Strategie zmian na rzecz równości. Gender Mainstreaming oraz Gender Studies. Rekrutację prowadzą Grażyna Latos i Agnieszka Wróbel (kontakt>>) – zapraszamy! Plan zajęć GM>> Terminy zjazdów GM>> Sylabusy GM>> Terminy zjazdów GS>> Sylabusy GS>>