Konkurs GM – zapraszamy do udziału!

Podyplomowe Studia Strategie na rzecz równości. Gender Mainstreaming IBL PAN oraz magazyn Femka zapraszają do udziału w konkursie!

Do końca września czekamy na teksty wyjaśniające czym jest gender mainstreaming, jaki jest jego cel, gdzie jest/może być stosowany, jakie są/mogą być rezultaty jego stosowania. Szczególnie mile widziane teksty będą napisane w przystępny sposób i będą tekstami opiniotwórczymi, promującymi transformację struktur społecznych i instytucjonalnych tak, aby zapewniały równe traktowanie wszystkich obywateli i ich równy dostęp do praw oraz instytucji.

Przesyłane na konkurs teksty powinny liczyć 1800-3600 znaków ze spacjami, posiadać tytuł, oraz krótką informację o autorce/autorze. Na teksty czekamy pod adresem: grazyna.latos@gendermainstreaming.com.pl

W tytule prosimy pisać: konkurs GM

Wybrane, nagrodzone teksty zostaną opublikowane na stronie: www.femka.net

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu>>

Więcej o konkursie>>

Oto nasze nagrody: