Projekt: „Kobieta Matką Wynalazków”

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie „Kobieta Matką Wynalazków”

Informujemy, że Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie rozpoczęły realizację nowego projektu „Kobieta Matką Wynalazków”. Projekt kierowany jest do Kobiet – Naukowczyń chcących komercjalizować wyniki własnych badań naukowych. Wierzymy, że alians Nauki ze światem Biznesu jest ogromną szansą na wzmocnienie i ugruntowanie pozycji naukowej kobiet, jak również doskonałą odpowiedzią na małą konkurencyjność polskiej gospodarki.

Projekt dotyczy tematyki komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii do Biznesu i ochrony własności intelektualnej.

Uczestniczki projektu zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dot.  przygotowania biznesplanów, badań potrzeb rynku, źródeł finansowania, komunikacji nauki i biznesu, technik marketingu naukowego i przygotowania prezentacji biznesowej dla przedsiębiorców/inwestorów. Poznają również zagadnienia związane z polityką równościową w biznesie i nauce.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego opisane są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, który wraz całą dokumentacją rekrutacyjną znajduje się na portalu internetowym www.kmw.fika.pl.  ZAPRASZAMY!