Seminarium: Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych lęków

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym interdyscyplinarnym seminarium naukowym Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych lęków, które odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2012 roku. Miejscem obrad będzie „Wersal Siedlecki”, Grabianów k/Siedlec, ul. Łukowska 74

Używając określenia arachnofobia pragniemy wykorzystać jego znaczenie metaforyczne, związane z mityczną prządką, twórczynią – Arachne, która w konkursie tkackim lepiej od Ateny wykonała swoje dzieło. Ośmieliła się w nim zilustrować gwałty, które bogowie popełniali na kobietach. Zazdrosna bogini poszarpała jej pracę, Arachne popełniła samobójstwo, ale Atena przemieniła ją w pająka.
Pająk pojawia się także jako metafora kobiecej aktywności u Zygmunta Freuda. Wskazuje on na istnienie w przyrodzie aktywnych i agresywnych samic (czarna wdowa, tarantula, figury tego, co zło-wieszcze, mające moc niszczenia, symbolicznej kastracji). Figurę pająka i symbolikę jego tkania wykorzystuje również Nancy K. Miller jako emblemat kobiety-twórczyni, „bohaterki poszukiwań odpowiedzi na pytanie o kształt i pochodzenie tekstu kobiecego” (Kazimiera Szczuka, 2001, 50).
Tematem seminarium staje się zatem obszar wszelakich kobiecych lęków, szczególnie zaś tych związanych z twórczością, tworzeniem, aktywnością i niezależnością. Kobieta sprawcza, artystka, pisarka, malarka, działaczka często postrzegana była/jest, jako ta, która dokonuje przekroczeń, wchodzi w męski obszar działalności, często przez to, obciążona jest znaczeniami niebezpieczeństwa, zagrożenia i śmierci.
Do udziału w przedsięwzięciu naukowym zapraszamy literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców, badaczy folkloru, antropologów, przedstawicieli nauk społecznych, grono profesorów, doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Szczegóły

Formularz

Informacje dodatkowe