Seminarium: Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych lęków

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym interdyscyplinarnym seminarium naukowym Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych lęków, które odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2012 roku. Miejscem obrad będzie „Wersal Siedlecki”, Grabianów k/Siedlec, ul. Łukowska 74 Używając określenia arachnofobia pragniemy wykorzystać jego znaczenie metaforyczne, związane z mityczną prządką, twórczynią – Arachne, która w konkursie tkackim lepiej od Ateny […]