„Sejm przyjazny kobietom”: STEREOTYPY GENDEROWE

Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Sejm przyjazny kobietom”:

STEREOTYPY GENDEROWE
w edukacji, prawie i przestrzeni publicznej

Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2012 r. w godz. 11.00-15.00, w sali 106,
w budynku C-D Sejmu RP, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.

Program spotkania:
I. 11.00-11.10 -otwarcie konferencji ,Wanda Nowicka
II. 11.10- 12.30 EDUKACJA
1. prof. Magdalena Środa, Edukacja a stereotypy płciowe
2. Magdalena Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Edukacja antydyskryminacyjna – wielka nieobecna w polskich podręcznikach
3. Marta Konarzewska, Tworzenie stereotypów w codziennym życiu szkoły
4. dr Katarzyna Nadana, Fundacja Gender Center, Matura z języka polskiego 2002-2012: analiza genderowa
5. Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka, Dyskryminacja i stereotypy genderowe w przedszkolu
III. 12.30-12.45 przerwa kawowa
IV. 12.45- 13.15 PRAWO
1. prof. Monika Płatek, Zjawisko utrwalania szkodliwych stereotypów genderowych w Polsce w procesie tworzenia, interpretowania i stosowania prawa
2. Małgorzata Dziewanowska, Funkcjonowanie szkodliwych stereotypów na poziomie wymiaru sprawiedliwości i działania organów ścigania
V. 13.15- 14.00 PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
1. dr Agnieszka Mrozik, mec. Marta Mackiewicz, Fundacja Gender Center, Kobiece ciało to nie mięso. Jak walczyć z seksistowskimi reklamami
2. Kazimiera Szczuka, Fundacja Gender Center , Wyrodna matka jako gwarantka spójności wspólnoty
3. dr Monika Rudaś – Grodzka, Fundacja Gender Center , Komu wolno rozbierać się na basenie?
VI.14.00-15.00 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

Spotkanie będzie transmitowane on-line na stronie www.sejm.gov.pl.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 czerwca 2012 r. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.nowicka@sejm.gov.pl