Konferencja: Edukacja antydyskryminacyjna

Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz  Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zapraszają na konferencję Edukacja antydyskryminacyjna jako wyzwanie dla administracji i wymiaru sprawiedliwości Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. w godz. 11.00 – 15.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sali Kolumnowej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele/ki […]