Książka: Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich

Serdecznie polecamy nowość wydawnictwa Smak Słowa, która ukazała się pod patronatem Podyplomowych Studiów Gender Mainstreaming IBL PAN! Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich Dyskurs dotyczący ról płciowych w świecie islamu, choć rozbudowany i wszechobecny – zarówno w nauce, jak i w środkach masowego przekazu oraz w opinii publicznej – obejmuje niemal wyłącznie wzorzec […]