Petycja

Narastająca polityczna kampania nienawiści wobec nowej podstawy programowej z historii i jej autorów nie powinna pozostać bez odpowiedzi. Czujemy obywatelski obowiązek zabrania głosu w debacie zdominowanej przez przeciwników nowych rozwiązań edukacyjnych. Zdecydowanie łatwiej organizować ruch protestu, wierzymy jednak, że poniższą deklarację podpiszą wszyscy, którym zależy – tak jak nam – na szkole, młodzieży i historii. […]