Seminarium: Więzi wysokiego ryzyka

Jak skutecznie chronić kobiety i dzieci zagrożone zabójstwem lub ciężkim uszkodzeniem ciała w związku z przemocą w rodzinie? Zapraszamy na seminarium pt. WIęzi wysokiego ryzyka, które odbędzie się 21 marca 2012 roku godzina 10.00 – 13.30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie na ul. Noakowskiego 6 Seminarium jest organizowane we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. […]

Wykład: Katarzyna Wojnicka, Krytyczne studia nad męskością

Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies IKN Poradnictwo w teorii i praktyce zapraszają na wykład Katarzyny Wojnickiej pt. Krytyczne studia nad męskością – nowe perspektywy badawcze w łonie feminizmu? 19.03.2012, g. 18.15 Instytut Filologii Angielskiej ul. Kuźnicza 22, s. 404 Katarzyna Wojnicka jest socjolożką, doktorantką w Instytucie Socjologii UJ. Zajmuje się m.in. socjologią ruchów społecznych, socjologią gender […]

Spotkanie: Kobiety, Gender i globalny rozwój

Zapraszamy na spotkanie z Nalini Visvanathan, redaktorką książki „Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów”. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72) o godzinie 18:00. Spotkanie jest jednym z serii spotkań pt. “Globalny rozwój i gender”, z udziałem Nalini Visvanathan, redaktorki książki wydawanej przez PAH „Kobiety, gender i globalny rozwój. […]

Spotkanie: Przemoc w rodzinie i przemoc na tle seksualnym. Handel ludźmi

Fundacja Gender Center i Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie w ramach cyklu: Bliskie Spotkania zapraszają na wykład  prof. Rebeki Henry pt. Przemoc w rodzinie i przemoc na tle seksualnym. Handel ludźmi. Najlepsze praktyki prawne w USA i w Polsce, który odbędzie się 14 marca 2012 roku (środa) o godz. 18.00 w Instytucie Badań Literackich […]

Nasza wykładowczyni Agnieszka Mrozik w RDC i Dwójce

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania dwóch audycji, w których wystąpiła nasza wykładowczyni – dr Agnieszka Mrozik. Tematem audycji RDC był fenomen artystek w okolicach roku 1960 oraz prezydencki projek ustawy ograniczającej wolność zgromadzeń.  Gośćmi Romana Kurkiewicza, obok Agnieszka Mrozik, była Alina Cała – historyczka i  pracownica naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego, Julia Koszewska – wikipedystka oraz Adam […]

Konferencja: Bezpieczeństwo bez kobiet

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową: Bezpieczeństwo bez kobiet, która odbędzie się 7 marca 2012 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program

„As a Woman I have no Country?” – Feminisms versus Nationalisms

March 10, 2012, Institute of Literary Research at the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), Adam Mickiewicz Hall (Room 144), 72 Nowy Świat street, Warsaw Virginia Woolf formulated a mysterious aphorism often to be cited and occasionally put on the banners of global women’s movements: “[…] as a woman, I have no country. As a […]

Zapraszamy na XIII Manifę

Spotkanie: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939. Z antologią

Zapraszamy na promocję książki Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939. Z antologią w Świetlicy Krytyki Politycznej (ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku), która odbędzie 8 marca. W programie spotkania: wprowadzenie prof. Ewy Graczyk w tematykę twórczości pisarek okresu dwudziestolecia międzywojennego, debata przybliżająca, często nieświadome, początki historii polskiego feminizmu i założenia współczesnej literackiej […]

Konferencja: Perspektywa gender w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym – bezpieczeństwo bez kobiet?

Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Perspektywa gender w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym – bezpieczeństwo bez kobiet?, która odbędzie się 7 marca 2012 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Projekt wiąże się nie tylko z teoretycznym, ale również z praktycznym wymiarem bezpieczeństwa. Pragniemy zaprosić Państwa do dialogu, stworzyć płaszczyznę do spotkania […]

« go back