Feminarium: Kobiece archiwa – spiżarnie pamięci

Fundacja Gender Center we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN, Fundacją Feminoteka oraz Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza na spotkanie

Kobiece archiwa – spiżarnie pamięci

Wokół książki Tatiany Czerskiej Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej

2 kwietnia (poniedziałek), godz. 18.00
Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 (I piętro)

W dyskusji udział wezmą:
dr Tatiana Czerska (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN)
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL PAN)

W ostatnich latach obserwujemy na polskim rynku wydawniczym prawdziwy „wysyp” publikacji auto- i biograficznych. W obiegu czytelniczym znalazły się wspomnienia, dzienniki, pamiętniki, sagi i albumy rodzinne, (auto)biografie, z których znakomita większość, spisana i opublikowana po 1989 roku, obejmuje historycznie okres wojny i PRL-u, ale też dwudziestolecia międzywojennego; zdarzają się i dłuższe „wycieczki” – sięgające połowy i schyłku XIX wieku. Wśród autorów wspomnień szczególnie dużo jest kobiet: pisarek, artystek, dziennikarek, badaczek literatury i kultury, splatających w ciasny węzeł własne doświadczenia biograficzne i historie swoich rodzin, często z Wielką Historią w tle. W trakcie spotkania zastanowimy się nie tylko nad fenomenem popularności „narracji osobistych”, ale przede wszystkim nad „specyfiką” kobiecych (auto)biografii – wyznacznikami gatunkowymi, jak też uchwyconymi w tych tekstach obrazami kobiecych światów, zapisami doświadczeń i pamięci kobiet w Polsce. Zapytamy o to, jakie obrazy kobiecości wyłaniają się ze współczesnych autobiografii kobiet: o to, co kobiety decydują się wyjawić, ale też, co ukrywają, przemilczają. Badając zarejestrowane w kobiecych (auto)biografiach mechanizmy opresji i wzorce emancypacji, zastanowimy się, czy i jak „narracje osobiste” kobiet przyczyniają się do legitymizacji władzy dominujących współcześnie dyskursów – narodowych, kapitalistycznych – bądź przeciwnie: podważają istniejący porządek, drążą go, a wreszcie rozbijają.

Spotkanie odbywa się w ramach Feminariów – cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych, organizowanych przez Fundację Gender Center.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście.

Więcej o Feminariach>>