Rekrutacja na studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming, oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym. W roku akademickim 2011/2012 studia GM ruszyły w IBL PAN jako pierwsze w Polsce podyplomowe studia Gender Mainstreaming.
Więcej informacji>>

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres koordynatorki GM: grazyna.latos@gendermainstreaming.com.pl

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu społeczno-kulturowej tożsamości płci, ukazywanej z perspektywy literaturoznawstwa, teorii sztuki, lingwistyki, historiografii, antropologii, socjologii i psychologii. Poddając krytycznej analizie dotychczasowe przekonania na temat „natury” człowieka, gender studies kierują swą uwagę w stronę tego, co dotąd przemilczane, wypierane czy usuwane ze sfery kultury, nauki, społeczeństwa; przełamując stereotypy związane z kobiecością i męskością, przedstawiają alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.
Więcej informacji>>

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres koordynatorki GS: agnieszka.wrobel@genderstudies.com.pl