Konferencja: Kobieta na zakręcie

KONFERENCJA KOBIETA „NA ZAKRĘCIE” 1939-1989. Instytut Pamięci Narodowej. Wrocław, 19-21 września 2012 r.
Kategoria płci w badaniach historii najnowszej pojawia się niezwykle rzadko. Konferencja zorganizowana w kwietniu 2011 r. przez Instytut Pamięci Narodowej „Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989 – na tle porównawczym” podkreśliła specyfikę zaangażowania kobiet w opór i opozycję a także uwydatniła potrzebę uwzględniania roli płci w konfliktach z władzą dla lepszego zrozumienia historii politycznej i społecznej PRL. Konferencja ukazała również ogromne zainteresowanie tą tematyką oraz odkryła wiele innych pól badawczych związanych z „kwestią kobiecą” w Polsce po 1939 r.
Konferencja „Kobieta ‘na zakręcie’ 1939-1989” ma na celu interdyscyplinarne poszerzenie horyzontu badań o dziedziny pokrewne historii: socjologię, kulturoznawstwo, prawo, etykę oraz psychologię społeczną. Proponujemy równocześnie odwrócenie perspektywy naukowych dociekań od bohaterskich dokonań polskich kobiet w kierunku obszarów „ciemnej strony” udziału „pierwiastka kobiecego” w historii Polski. Uważamy, że ów szerszy kontekst badanych zjawisk pogłębi wiedzę ogólną z zakresu najnowszej historii Polski, jak i otworzy dyskusję na polu dotychczas słabo eksploatowanym.
Interesujące nas zagadnienia dotyczą (1939-1989):
1.    Organizacji kobiecych na tle zmian polityczno-ustrojowych.
2.    Obecności i jakości w Polsce dyskursu feministycznego po II wojnie światowej.
3.    Wizerunku kobiety w PRL w sztuce: literaturze, malarstwie, plakacie, fotografii, filmie i in.
4.    Udziału kobiet w szeroko rozumianym aparacie władzy: niemieckim, radzieckim i polskim.
5.    Patologii społecznych np.: przestępczości kobiet, prostytucji.
6.    Działalności kobiet w strukturach zdominowanych przez mężczyzn.
7.    Ustawodawstwa „pro-kobiecego- litery prawa a rzeczywistości.
8.    Przemian obyczajowych np.: w modelu rodziny.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji. Autorom referatów spoza IPN organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży (PKP). Przewidujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.
kontakt: agnieszka.klarman[at]ipn.gov.pl