Zaproszenia na koncert

Wiadomość z ostatniej chwili – Fundacja Gender Center rozlosuje wśród uczestników dzisiejszego spotkania, którzy zostawią nam swoje adresy e-mail 10 podwójnych zaproszeń na organizowany przez PAH koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera 23 marca w Palladium (Warszawa).

Seminarium: Więzi wysokiego ryzyka

Jak skutecznie chronić kobiety i dzieci zagrożone zabójstwem lub ciężkim uszkodzeniem ciała w związku z przemocą w rodzinie? Zapraszamy na seminarium pt. WIęzi wysokiego ryzyka, które odbędzie się 21 marca 2012 roku godzina 10.00 – 13.30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie na ul. Noakowskiego 6 Seminarium jest organizowane we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. […]