Wykład: Katarzyna Wojnicka, Krytyczne studia nad męskością

Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies IKN Poradnictwo w teorii i praktyce zapraszają na wykład Katarzyny Wojnickiej pt. Krytyczne studia nad męskością – nowe perspektywy badawcze w łonie feminizmu? 19.03.2012, g. 18.15 Instytut Filologii Angielskiej ul. Kuźnicza 22, s. 404 Katarzyna Wojnicka jest socjolożką, doktorantką w Instytucie Socjologii UJ. Zajmuje się m.in. socjologią ruchów społecznych, socjologią gender […]