Książka: Językowa kreacja kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej

Publikacja wpisuje się w lingwistyczną analizę sposobów kreowania świata przedstawionego w dziele literackim i w sposób istotny wzbogaca wiedzę o pisarstwie Elizy Orzeszkowej. Każdy rozdział otwiera kompetentny, zwarty wstęp socjologiczno-historyczny, kreślący rolę kobiet omawianego środowiska w życiu społeczno-kulturowym Polski II połowy XIX wieku. W rezultacie otrzymaliśmy zręczną, syntetyczną charakterystykę życia kobiet w środowisku ziemiańskim, mieszczańskim […]

Spotkanie: Ciało i gender w globalnej i lokalnej przestrzeni publicznej

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na wykład Tamar El Or Ciało i gender w globalnej i lokalnej przestrzeni publicznej, który odbędzie się 4 luty 2012, 18:00 w sali 144. Patronat: American Jewish Joint Distribution Committee Tamar El Or (Katedra Socjologii i Antropologii Sarah Allen Shaine, Wydział Socjologii i Antropologii Uniwersytetu Hebrajskiego) – Zainteresowania naukowe El […]

Warsztaty: Antyrasistowski program edukacyjny

W ramach oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012 ‚RESPECT Diversity’ antyrasistowskie Stowarzyszenie ‚NIGDY WIĘCEJ’ prowadzi Program Edukacyjny skierowany do nauczycieli polskich szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Celem programu jest pogłębienie wiedzy nauczycieli – w ramach podnoszenia kwalifikacji – w dziedzinie przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji, ze szczególnym uwzględnieniem problemu rasizmu w sporcie. Propozycja Stowarzyszenia […]

« go back