Książka: Językowa kreacja kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej

Publikacja wpisuje się w lingwistyczną analizę sposobów kreowania świata przedstawionego w dziele literackim i w sposób istotny wzbogaca wiedzę o pisarstwie Elizy Orzeszkowej. Każdy rozdział otwiera kompetentny, zwarty wstęp socjologiczno-historyczny, kreślący rolę kobiet omawianego środowiska w życiu społeczno-kulturowym Polski II połowy XIX wieku. W rezultacie otrzymaliśmy zręczną, syntetyczną charakterystykę życia kobiet w środowisku ziemiańskim, mieszczańskim […]