Konkurs: Okulary Równości

Zapraszamy do udziału w konkursie „Okulary Równości” oraz „Skierowania do okulisty” organizowanym przez naszą fundację. Od dziś można zgłaszać kandydatury zarówno do nagrody, jak i antynagrody. Zgłaszać może każdy – osoby oraz organizacje. Zgłaszać można i osoby publiczne, działaczy, aktywistów i organizacje, instytucje firmy.

Regulamin oraz formularze dostępne są na naszej stronie w zakładce „Okulary Równości” na stronie http://jaruga-nowacka.pl/

„Okulary równości”, przyznawane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:
•    praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
•    praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną
•    sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.
„Skierowania do okulisty” zaś .dla tych, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka, mając nadzieję że jej otrzymanie będzie napomnieniem i ostrzeżeniem.

(z materiałów na stronie Fundacji Jarugi-Nowackiej)