Katarzyna Nadana o książce Katarzyny Szumlewicz

Książka Katarzyny Szumlewicz Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia to zarazem hermeneutyczne i krytyczne spojrzenie na tradycję myśli emancypacyjnej. Jak wykazuje autorka, tradycja emancypacyjnej pedagogiki zaczyna się od Emila Rousseau i biegnie poprzez Helwecjusza i Concordeta, Owena i Fouriera, Wollstonecraft, Johna Stuarta i Harriet Millów, Marksa i Engelsa do Gramsciego, Deweya, a wreszcie Szkoły Frankfurckiej, Paulo Freirego, Stand Point Theory, teoretyków queer i ekologów. Choć jednak myśliciele ci oddziałują jedni na drugich, nie można tu mówić ani o linearnym postępie samej myśli, ani o postępie społecznym, który by pewne zagadnienia emancypacyjne rozwiązał, stwarzając w ten sposób przestrzeń do postawienia i rozwiązania następnych. O ile na przykład refleksja dotycząca emancypacji mniejszości seksualnych jest fenomenem stosunkowo nowym, to problem emancypacji kobiet – być może pierwszej grupy domagającej się autonomii po tym, kiedy wyemancypował się od feudalnych zależności europejski mężczyzna z klasy średniej – nie został w pełni rozwiązany do dziś – kobiety są nadal dyskryminowane zarówno na rynku pracy, jak w sferze prawnej i obyczajowej.

Więcej

Czytelnia