Katarzyna Nadana o książce Katarzyny Szumlewicz

Książka Katarzyny Szumlewicz Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia to zarazem hermeneutyczne i krytyczne spojrzenie na tradycję myśli emancypacyjnej. Jak wykazuje autorka, tradycja emancypacyjnej pedagogiki zaczyna się od Emila Rousseau i biegnie poprzez Helwecjusza i Concordeta, Owena i Fouriera, Wollstonecraft, Johna Stuarta i Harriet Millów, Marksa i Engelsa do Gramsciego, Deweya, […]