Kronikarki. Zofia Chomętowska i Maria Chrząszczowa.

Fundacja Archeologia Fotografii zaprasza na:
Spotkanie autorskie dotyczące książki
Kronikarki. Zofia Chomętowska i Maria Chrząszczowa. Fotografie Warszawy 1945-1947

Kiedy: 22 listopada (wtorek), godzina 19.00
Miejsce: Fundacja Archeologia Fotografii, Andersa 13, klatka VII, domofon 112

W spotkaniu wezmą udział autorzy tekstów Sylwia Chutnik, Karolina Lewandowska, Grzegorz Piątek, a także gość Joanna Lang (Muzeum Powstania Warszawskiego). Prowadzenie Jakub Śwircz

Album pokazuje mało znane fotografie Zofii Chomętowskiej i Marii Chrząszczowej, które wróciwszy w 1945 roku do stolicy dokumentowały jej zniszczenie i odradzające się życie. Fascynujący dwugłos warszawskich fotografek daje bardzo ciekawy obraz Warszawy w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu, ale ujawnia również osobowość artystyczną obu autorek.
Zofia Chomętowska i Maria Chrząszczowa, obie zawodowe fotografki, dokumentowały Warszawę od wiosny 1945, niezależnie od siebie, choć czasem pracowały razem. Ich fotografie znalazły się później na zbiorowej wystawie Warszawa oskarża!, przy której Chomętowska była zaangażowana – wraz z Tadeuszem Przypkowskim byli odpowiedzialni za część fotograficzną.
Album pod redakcją Karoliny Lewandowskiej, zawiera ponad 250 ilustracji autorstwa Marii Chrząszczowej i Zofii Chomętowskiej, w tym reprodukcje ręcznie zrobionego albumu przez Chrząszczową i zeszytów zrobionych przez Chomętowską. Cześć albumowa podzielona jest na sektory, obejmujące teren od okolic ul. Spacerowej po getto i Nowe Miasto; w części tekstowej znajduje się opowiadanie Sylwii Chutnik oraz teksty Grzegorza Piątka i Karoliny Lewandowskiej.
Projekt graficzny: Iwo Rutkiewicz

W dniach 27 września – 13 listopada w Domu Spotkań z Historią miała miejsce wystawa o tym samym tytule.Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego