Tak dla Kobiet

Informujemy, że do 5 grudnia przedłużony został termin zbierania podpisów.
Zachęcamy do zbierania podpisów i prosimy o przekazywanie informacji.
Formularze do zbierania podpisów można pobrać ze strony inicjatywy Tak dla kobiet:
http://takdlakobiet.pl/formularz/