Spotkanie: Czy Kraków potrzebuje muzeum kobiet?

To pytanie powinno już paść kilkadziesiąt lat temu, jednak tak się nie stało. Zadane obecnie, może budzić różne, często mieszane odczucia: Muzeum Kobiet – nowe getto, przeżytek, a może lekcja, której nie odrobiliśmy?
Konkretność poruszanego problemu zmusza nas do opuszczenia poziomu ogólników. Czy Kraków, miasto, w którym jest tyle muzeów, potrzebuje kolejnego? Czy stać nas na taki wydatek? A może zadamy to pytanie inaczej: czy jako mieszkańcy miasta, w którym jest tyle muzeów, możemy pochwalić się wiedzą o życiu i dokonaniach kobiet? Jaka część ekspozycji prezentowanych w krakowskich instytucjach dotyczy „drugiej płci”? Czy, parafrazując słynne pytanie Guerilla Girls zadane ponad dwie dekady temu, kobiety muszą być nagie, by dostać się do krakowskich muzeów?
W krajach takich jak Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone, Korea Południowa czy Dania Women’s Museums funkcjonują od dawna. Dlaczego w Polsce wciąż brakuje takich placówek? Jakie są konsekwencje tej luki, czy wiedza na temat historii i dorobku kobiet ma znaczenie dla współczesnego życia społecznego i politycznego? Co badanie życia prywatnego może powiedzieć nam o życiu publicznym? W jaki sposób myślimy o historii? Czy można zrozumieć kulturę, poznając ją wybiórczo?
Pytajmy dalej: czym mogłoby być krakowskie Muzeum Kobiet? Rodzajem archiwum? Placówką badawczą? A może miejscem, w którym nurty feminizmu spotykają/zderzają się z szerszą publicznością? Jak wyodrębnić Muzeum Kobiet z instytucji typu historycznego? Czym jest kobieca narracja w muzeum sztuki?

Zadane przez nas pytania rodzą refleksję nad funkcją współczesnego muzeum. Warto się zastanowić, jaki jest związek między zadaniami muzeum, a tym, czego potrzebujemy, może funkcją muzeum powinno być również zaznajamianie nas z istotnymi z perspektywy społecznej obszarami życia, o których nie potrafimy myśleć i za którymi nie możemy tęsknić, bo jak dotąd były skryte przed oczami opinii publicznej. Co decyduje o specyfice instytucji? Na ile jej profil otwiera nas na wiedzę, a na ile zamyka, szufladkuje? Czy Muzeum musi mieć swój gmach, czy może funkcjonować wyłącznie jako idea, symboliczna przestrzeń?

Zapraszamy do rozmowy o społecznej przestrzeni Krakowa i funkcji, jaką pełnią w niej instytucje kultury. Wspólnie zastanówmy się, jakie są nasze aktualne potrzeby oraz przekonajmy się, na co (tak naprawdę) stać Kraków.

Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się w MOCAK Klubie (ul. Lipowa 4), w godzinach od 18.00 do 20.30.

Zaproszeni goście: Marta Warat, Justyna Drath, Monika Drożyńska, dr Dobrochna Kałwa, Natalia Sarata.

Partnerzy projektu: Fundacja Przestrzeń Kobiet, Klub Krytyki Politycznej w Krakowie.
(z materiałów promocyjnych)