Tak dla Kobiet

Informujemy, że do 5 grudnia przedłużony został termin zbierania podpisów. Zachęcamy do zbierania podpisów i prosimy o przekazywanie informacji. Formularze do zbierania podpisów można pobrać ze strony inicjatywy Tak dla kobiet: http://takdlakobiet.pl/formularz/

Spotkanie: Czy Kraków potrzebuje muzeum kobiet?

To pytanie powinno już paść kilkadziesiąt lat temu, jednak tak się nie stało. Zadane obecnie, może budzić różne, często mieszane odczucia: Muzeum Kobiet – nowe getto, przeżytek, a może lekcja, której nie odrobiliśmy? Konkretność poruszanego problemu zmusza nas do opuszczenia poziomu ogólników. Czy Kraków, miasto, w którym jest tyle muzeów, potrzebuje kolejnego? Czy stać nas […]