Ostatnie dni rekrutacji!

Przypominamy, że 25 października zakończy się rekrutacja na Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming oraz Gender Studies – zapraszamy! Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming>> Gender Studies>> Kontakt>>

Inaguracja roku akademickiego!

Zapraszamy na wykład prof. Ann Snitow: What Contribution Might Feminism Make to Political Language? Co może wnieść feminizm w język polityki?, inaugurujący Podyplomowe Studia Gender Studies im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki i Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming. Przed wykładem rozpocznie się uroczyste ogłoszenie wyników w konkursie na najlepszą pracę o tematyce gender. Sala im. A. […]

Projekt: Gender przed i za kamerą

„Kino hiszpańskie w perspektywie gender – kobiety i mężczyźni przed i za kamerą” to cykl 3 projekcji filmowych wyświetlanych raz w miesiącu. Założeniem projektu jest nie tylko zaprezentowanie wysokoartystycznego kina hiszpańskiego ostatnich dwóch dekad, lecz także zapoznanie polskiego odbiorcy z kinem skoncentrowanym wokół problematyki charakterystycznej dla perspektywy gender studies, tj. z psychospołecznymi uwarunkowaniami płci we […]