Przedłużamy rekrutację!

Przedłużamy rekrutację na Podyplomowe Gender Studies oraz Podyplomowe Gender Mainstreaming! Zgłoszenia przyjmujemy do 25.10.2011 roku!

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming, oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym.
Zobacz wykładowców i zajęcia>>

Więcej informacji
u koordynatorki studiów: Grażyna Latos, kontakt>>
Oraz w zakładce: Gender Mainstreaming>>

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu społeczno-kulturowej tożsamości płci, ukazywanej z perspektywy literaturoznawstwa, teorii sztuki, lingwistyki, historiografii, antropologii, socjologii i psychologii. Poddając krytycznej analizie dotychczasowe przekonania na temat „natury” człowieka, gender studies kierują swą uwagę w stronę tego, co dotąd przemilczane, wypierane czy usuwane ze sfery kultury, nauki, społeczeństwa; przełamując stereotypy związane z kobiecością i męskością, przedstawiają alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.
Więcej informacji u koordynatorki studiów: Agnieszki Wróbel, kontakt>>
Oraz w zakładce: Gender Studies>>