Festiwal: Sztuki Opowiadania 2011

Podczas szóstej edycji naszego festiwalu sięgamy po temat nomadyzmu. Interesują nas różne wymiary i różne sposoby rozumienia tego pojęcia: zarówno nomadyzm tradycyjny, rytm życia społeczności, jak i nomadyzm współczesny, nie zawsze chciany, czasem wymuszony i związany z koniecznością porzucenia dotychczasowej tożsamości, z definiowaniem siebie, własnego dziedzictwa, obyczaju, pamięci – na nowo. Nomadyzm jest więc wędrówką, podróżą, […]