Wciąż trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming!

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming, oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym.
Więcej informacji u koordynatorki studiów: Grażyna Latos, kontakt>>
Oraz w zakładce: Gender Mainstreaming>>

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming trwają jeden rok (dwa semstry) i obejmują łącznie ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (w godz. 9.00-16.00), raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia studiów: październik 2011. Rekrutacja trwa do 15.10.2011 r.

Uwaga: Absolwentki Szkoły GM, pragnące poszerzyć swoją wiedzę na Podyplomowych Studiach Gender Mainstreaming są zwolnione z opłaty wpisowej. Ponadto różnice programowe odrabiają bezpłatnie a kurs zastaje im zaliczony jako I semestr studiów (całkowita opłata za studia wynosi więc wyłącznie 1800zł). Liczba miejsc dla kursantek jest jednak ograniczona.

Zapraszamy!