Wciąż trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming!

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming, oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym. Więcej informacji u koordynatorki studiów: Grażyna Latos, […]

Petycja: odpowiedzialność za seksistowskie reklamy

Na początku września za namową Stowarzyszenia Twoja Sprawa prawie tysiąc konsumentów zareagowało na reklamę firmy Multimedia Polska S.A., której prezesem jest Andrzej Rogowski. Na wielkoformatowych billboardach umieszczono wizerunek młodej kobiety w skąpym stroju i z rozpiętych spodniach oraz hasło „Od września dajemy za darmo”. W swoich listach konsumenci zadali Rogowskiemu pytania o jego osobistą odpowiedzialność […]