Konferencja: Obnażyć pornografię

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej Obnażyć pornografię! która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2011 roku w Katowicach.
Konferencja „Obnażyć pornografię!” jest projektem o charakterze interdyscyplinarnym kierowanym do szerokiego grona badaczy (literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, historyków sztuki, antropologów, socjologów, filozofów, etyków i in.) zainteresowanych szeroko
pojmowanym zjawiskiem pornografii w kulturze. Celem obrad będzie próba odpowiedzi na pytanie, czym jest pornografia w dobie ponowoczesnej. Sztuką czy też jej zaprzeczeniem? Przejawem seksualnej opresji czy afirmacją seksualności?
zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy