Konferencja: Obnażyć pornografię

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej Obnażyć pornografię! która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2011 roku w Katowicach. Konferencja „Obnażyć pornografię!” jest projektem o charakterze interdyscyplinarnym kierowanym do szerokiego grona badaczy (literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, historyków sztuki, antropologów, socjologów, filozofów, etyków i in.) […]