Mrozik i Szumlewicz: Top Model upokarza kobiety

We wrześniu 2010 TVN zaproponował swoim widzom program, w ramach którego śledzić oni mogli niełatwą walkę kilkunastu młodych dziewczyn o bilet do świata modelingu. W odpowiedzi na kolejne odcinki pierwszej edycji programu związani z Fundacją Gender Center oraz Podyplomowymi Gender Studies IBL PAN Agnieszka Mrozik oraz Piotr Szumlewicz wysłali do KRRiT skargę, w której wyrazili swoją dezaprobatę wobec upokarzania kobiet popularyzowanego w ramach zimowej ramówki. Wobec wymijającej odpowiedzi dyrektora Miszczaka o braku elementów niemoralnych oraz wobec drugiej edycji programu korespondencja z KRRiT została nagłośniona na portalu lewica.pl  (http://www.lewica.pl/?id=25166). Problem zauważyły także inne redakcje m.in. Pudelek, Nocoty, Koktajl24, Plotki.