Konferencja: Zdrowie Kobiet. Zdrowie Mężczyzn.

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje w grudniu Międzynarodową Konferencję Zdrowie Kobiet. Zdrowie Mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne. Główna osią konferencji jest założenie, że dyskurs zdrowia można analizować z różnych perspektyw. Cielesność natury ludzkiej często sprowadza do dyskusji o zdrowiu do wymiaru biologicznego. Warto wyjść poza ten obszar i dostrzec człowieka ucieleśnionego, […]