Powstanki. Rozmowa z Weroniką Grzebalską

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Weroniką Grzebalską, która za swoją pracę magisterską poświęconą uczestnictwu kobiet w powstaniu warszawskim otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na pracą magisterską Gender Studies IBL PAN, i która wraz z Fundacją Gender Center przygotowuje książkę o kobietach w powstaniu warszawskim. Tekst znajduje się na stronie Feminoteki>>