Rekrutacja na Podyplomowe Gender Studies i Gender Mainstreaming trwa!

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu społeczno-kulturowej tożsamości płci, ukazywanej z perspektywy literaturoznawstwa, teorii sztuki, lingwistyki, historiografii, antropologii, socjologii i psychologii. Poddając krytycznej analizie dotychczasowe przekonania na temat „natury” człowieka, gender studies kierują swą uwagę w stronę tego, co dotąd przemilczane, wypierane czy usuwane ze sfery kultury, nauki, społeczeństwa; przełamując stereotypy związane z kobiecością i męskością, przedstawiają alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.
Więcej informacji u koordynatorki studiów: Agnieszki Wróbel, kontakt>>
Oraz w zakładce: Gender Studies>>

Podyplomowe Studia Gender Mainstreaming są projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center. Studia powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming, oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym.
Więcej informacji u koordynatorki studiów: Grażyna Latos, kontakt>>
Oraz w zakładce: Gender Mainstreaming>>

Zarówno Podyplomowe Gender Studies jak i Gender Mainstreaming trwają jeden rok (dwa semstry) i obejmują łącznie ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (w godz. 9.00-16.00), raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia studiów: październik 2011. Rekrutacja trwa do 15.10.2011 r.

Zapraszamy!