UWAGA: przedłużyłyśmy konkurs – zapraszamy!

Z okazji 20-lecia działalności Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki, Fundacja Gender Center, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz kwartalnik „Zadra” zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy tekst przedstawiający wybrany problem z zakresu praw reprodukcyjnych w Polsce w latach 1989-2010.

Nagrodą jest bezpłatny udział w Podyplomowych Studiach Gender Mainstreaming oraz publikacja zwycięskiego tekstu w „Zadrze”.

Tekst powinien liczyć minimum 10 stron, maksimum 20 (czyli 18000 – 36000 znaków ze spacjami). Interesują nas wyłącznie teksty dotąd niepublikowane.

Autorzy i autorki tekstów mogą scharakteryzować problem wybrany przez siebie, lub skorzystać z naszych propozycji tematu>>

Idealny tekst charakteryzuje wybrany problem możliwie najdogłębniej, będąc jednocześnie przystępnym i ciekawym. Posiada przypisy i bibliografię oraz jest uzupełniony przynajmniej dwiema ilustracjami (ilustracje powinny być podpisane, a w tekście powinien być zaznaczony fragment, do którego odnosi się dana ilustracja).

Na teksty czekamy do końca sierpnia 2011 pod adresem: genderstudies@ibl.waw.pl
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 1 października 2011.

Jury konkursu: dr Monika Rudaś-Grodzka (Gender Studies IBL PAN), dr Katarzyna Nadana (Fundacja Gender Center), Wanda Nowicka (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Beata Kozak (Zadra)

Koordynatorka konkursu: Grażyna Latos

W tytule maila z tekstem konkursowym prosimy pisać: Prawa reprodukcyjne w Polsce w latach 1989-2010 – konkurs

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu>>