Konkurs wakacyjny z wydawnictwem Difin

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki oraz Wydawnictwo Difin zapraszają do udziału w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać i przesłać do nas tekst poruszający problem molestowania seksualnego z uwzględnieniem perspektywy genderowej (3000-8000 znaków ze spacjami). Na teksty czekamy do końca września, pod adresem: genderstudies@ibl.waw.pl (w tytule prosimy pisać: konkurs wakacyjny).

Trzy najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie: www.genderstudies.pl. Nagrodami są egzemplarze książki Anny Wołosik i Ewy Majewskiej „Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?”.

Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie października.

O nagrodzie:
Anna Wołosik, Ewa Majewska „Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?”

W książce zostały przedstawione w przystępnej formie problemy przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. W Polsce rówieśnicza agresja seksualna nie jest postrzegana jako zjawisko szczególne i odrębne, nie doczekała się, jak dotąd, należytego opracowania, nie ma też własnej nazwy. Stąd zawarta już w tytule propozycja, aby niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym w grupie rówieśniczej opisywać terminem „napastowanie seksualne”.

Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych i oferuje im, oprócz teoretycznego wprowadzenia w problematykę napastowania seksualnego, w części II rady i sugestie, co robić, by do przemocy ze względu na płeć w szkole nie dochodziło, i jak działać w sytuacji , gdy do napastowania seksualnego jednak dojdzie, a w części III scenariusze zajęć dla młodzieży, do wykorzystania na zajęciach z profilaktyki przemocy, na godzinach wychowawczych i na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.