Książka: Gender w społeczeństwie polskim

Na uwagę osób pragnących zapoznać się z refleksją nad gender w naukach społecznych zasługuje publikacja pod tytułem Gender w społeczeństwie polskim (pod redakcją Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej). Zebrane artykuły przybierają bowiem kształt przewodnika po tematach najczęściej podejmowanych przez socjologów w zakresie gender studies. Inicjację rozpoczyna przegląd dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie, teoretyczne rozpoznanie […]