Konferencja: NOWE HISTORIE – NOWE BIOGRAFIE

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Katedra Dramatu Uniwersytetu jagiellońskiego i Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu sztuki PAN zapraszają do udziału w konferencji:

NOWE HISTORIE – NOWE BIOGRAFIE

Warszawa 28–29 listopada 2011

Po „Ustanawianiu historii” (2009) i „Wymowie faktów” (2010) trzecia konferencja z cyklu NOWE HISTORIE poświęcona będzie biografistyce teatralnej – tej pielęgnowanej, ale i zaniedbywanej przez historyków teatru oraz tej uprawianej i wykorzystywanej przez twórców teatralnych. Biografia jest bowiem dzisiaj nie tyle domeną nauki – jedną z dziedzin akademickiej historiografii i nie tylko gatunkiem literackim posługującym się rozmaitymi strategiami narracyjnymi od faktograficznej precyzji po beletrystyczną swobodę, lecz także źródłem inspiracji, przedmiotem zainteresowania i tematem tekstów dramatycznych, przedstawień teatralnych, performansów. Biogramat jako tekst biograficzny pisany na scenę i bioteatr jako sposób performowania własnego lub cudzego życia to zatem także odmiany biografii teatralnej. Nie tylko w historii teatru, ale i w sztuce, biografistyka staje się dziś terenem sporów ideologicznych, gier tożsamościowych, eksperymentów narracyjnych i rozważań teoretycznych oraz, co warto mieć na uwadze, polem rozmaitych nadużyć etycznych. W biografistyce najpełniej chyba urzeczywistnia się praktyka ustanawiania historii i ogniskuje większość problemów wynikających z niepewnego statusu i wieloznacznej wymowy faktów. Musi to rodzić pytania zarówno metodologiczne, jak i światopoglądowe, dotyczące eksplorowania źródeł, gromadzenia materiałów, kryteriów ich selekcji. Pytania o mechanizmy pamięci, o napięcie między życiem a twórczością artystyczną, o uwikłanie indywidualnych losów w wielorakie konteksty historyczne, o polityczny i ideologiczny przekaz narracji biograficznej.

Udział w konferencji nie wymaga wniesienia opłaty. Wybrane referaty zostaną zamieszczone w tomie pokonferencyjnym. Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesyłać na adres aadamiecka@instytut-teatralny.pl do 15 października 2011.

Więcej o konferencji>>