Konferencja: Pedagogika wobec stereotypów

Katedra Pedagogiki Społecznej zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pedagogika wobec stereotypów, która odbędzie się 22-23 września 2011 roku. Stereotyp to jednostronny, upraszczający, wyidealizowany obraz własnej zbiorowości (autostereotyp) i równie jednostronna, upraszczająca i negatywna wizja zbiorowości obcych (P. Sztompka). Takie jednostronne, selektywne, przejaskrawione, nieprawomocne i uogólnione postrzeganie – w gruncie rzeczy bardzo złożonej – rzeczywistości społecznej, prowadzi łatwo do segregacji i dyskryminacji. Sam stereotyp będący jedynie komponentem poznawczym postawy wobec innych grup społecznych nie jest jeszcze groźny, ale najczęściej łączy się z silną negatywną emocjonalną reakcją niechęci, wrogości i odrzucenia wobec „obcych”, a wówczas powstaje uprzedzenie – komponent afektywny postawy. Może to prowadzić do separowania się od „obcej”, „innej” grupy i powiększania dystansu społecznego. Od tego już tylko krok do dyskryminacji, która stanowi, dopełniający całości postawy, komponent behawioralny.
Więcej
Karta zgłoszeniowa