Konferencja: Pedagogika wobec stereotypów

Katedra Pedagogiki Społecznej zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pedagogika wobec stereotypów, która odbędzie się 22-23 września 2011 roku. Stereotyp to jednostronny, upraszczający, wyidealizowany obraz własnej zbiorowości (autostereotyp) i równie jednostronna, upraszczająca i negatywna wizja zbiorowości obcych (P. Sztompka). Takie jednostronne, selektywne, przejaskrawione, nieprawomocne i uogólnione postrzeganie – w gruncie rzeczy bardzo złożonej – […]