Spotkanie: wokół książki Leny Magnone „Maria Konopnicka. Lustra i symptomy

Koło Naukowe Psychoanalizy Kultury przy Wydziale Polonistyki UW ma zaszczyt zaprosić na spotkanie: KONOPNICKA reSTARt: Lustra i symptomy
O książce Leny Magnone „Maria Konopnicka. Lustra i symptomy”
rozmawiać będą: autorka książki dr Lena Magnone (UW), dr Katarzyna Nadana (IBL PAN) oraz dr Monika Rudaś-Grodzka (IBL PAN), spotkanie poprowadzi Maria Cyranowicz; fragmenty utworów Marii Konopnickiej przeczyta Grzegorz Czemiel.
Twórczość Marii Konopnickiej, przez wiele lat oficjalnie lansowana, funkcjonuje dziś często jako synonim anachronizmu i prowincjonalności. W książce Maria Konopnicka. Lustra i symptomy Lena Magnone kwestionuje ten obraz, sięgając do rzadziej bądź wcale nieprzywoływanych utworów oraz niepasujących do schematu momentów jej biografii. Konopnicka wyczytana między innymi z niepublikowanych dotąd listów do córek ma niewiele wspólnego z narzuconą jej rolą narodowej wieszczki, a najważniejszym tematem jej dzieła okazuje się poszukiwanie języka dla kobiecego doświadczenia. Celem książki jest przekazanie tłumionego przez ponad sto lat głosu Konopnickiej. Odzyskanie jej dla współczesności.
Czas i miejsce: 13 czerwca · 18:00 – 21:00 w Klubokawiarni Chłodna 25
Szczegóły