Konferencja: Kobieta w XXI wieku

Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula wraz z Zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu wraz z Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Kobieta w XXI wieku, która odbędzie się 9 czerwca 2011 roku.
Szczegóły