Konferencja: Inna scena. Obscena

Zapraszamy na konferencję pt. Inna Scena. Obscena
Miejsce: Instytut Teatralny, Warszawa, 23-24 maja 2011. Data: 23-24 maja

Wśród referentów: Jacek Kochanowski, Agata Adamiecka-Sitek, Agnieszka Marek, Grzegorz Stępniak, Dariusz Kosiński, Julia Odnous, Dobrochna Ratajczakowa, Agata Chałupnik, Łucja Iwanczewska, Ewa Bal, Małgorzata Sugiera, Ewa Wąchocka, Jakub Momro, Mateusz Borowski, Halina Waszkiel, Bogna Olszewska, Kamila Paradowska, Hanna Baltyn, Agata Łuksza, Justyna Lipko-Konieczna, Monika Żółkoś, Julia Hoczyk, Małgorzata Radkiewicz, Krystyna Duniec, Joanna Krakowska, Dorota Sajewska, Ewa Majewska.

Wydarzenia towarzyszące:
15.30- 16.15:
Promocja tomu Koniec męskości?
Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer
oraz Damski Tandem Twórczy + Projekt Orlando Orlando. Pamiętniki intymne
Dyskusja zamykająca konferencję: Widz ob/sceniczny? Prowadzenie Inga Iwasiów.
Program