Spotkanie z Anną Frajlich

Zakład Literatury XX wieku zaprasza wszystkich na spotkanie z dr Anną Frajlich-Zając poetką, prozaiczką i wykładowczynią w Department of Slavic Languages Columbia University oraz – kiedyś, przed 1968 – studentką polonistyki UW…
Spotkanie odbędzie się 23.05 o godzinie 17.30, Wydział Polonistyki, sala 46.